Discussion:
[²Ä€TŠž©ú¬P¹ï§ÜÁɶ}²Œ
(时间太久无法回复)
°OŸÐ¬Oµh­Wªº®Ú·œ
2005-01-14 16:50:45 UTC
Permalink
ªF°Ï«eŸW:
Vince Carter (N.J.) 1,294,646
Grant Hill (Orl.) 1,118,795
Jermaine O¡ŠNeal (Ind.) 971,019
Rasheed Wallace (Det.) 668,627
Richard Jefferson (N.J.) 301,220

Šè°Ï«eŸW:
Kevin Garnett (Min.) 1,545,544
Tim Duncan (S.A.) 1,224,697
Dirk Nowitzki (Dal.) 631,226
Carmelo Anthony (Den.) 465,544
Amare Stoudemire (Pho.) 416,933

ªF°Ï«áœÃ:
Allen Iverson (Phi.) 1,154,074
LeBron James (Cle.) 1,151,688
Dwyane Wade (Mia.) 850,845
Steve Francis (Orl.) 756,779
Jason Kidd (N.J.) 426,118

Šè°Ï«áœÃ:
Tracy McGrady (Hou.) 1,469,005
Kobe Bryant (LAL) 1,362,409
Steve Nash (Pho.) 770,268
Ray Allen (Sea.) 646,241
Emanuel Ginobili (S.A.) 334,936

ªF°Ï€€ŸW:
Shaquille O'Neal (Mia.) 1,817,828
Ben Wallace (Det.) 560,484
Zydrunas Ilgauskas (Cle.) 161,847
Alonzo Mourning (N.J.) 154,349
Chris Bosh (Tor.) 125,495

Šè°Ï€€ŸW:
Yao Ming (Hou.) 1,888,533
Brad Miller (Sac.) 283,562
Marcus Camby (Den.) 206,339
Erick Dampier (Dal.) 185,211
Vlade Divac (LAL) 129,037

­ìºô§}http://www.nba.com/news/allstar_050113.html
--
¡yŠršåžÌŠ³€WŠÊ­Óµü§Î®eŽ÷±æ.·N§Ó.šM€ßªºµ{«×,Šý«ošSŠ³€@­ÓŠr¥i¥H§Î®e§Ú,
Š]¬°§ÚŠ­ŽN¶W¶Vªº€@€Á¡C«ÜŠh€H³£²`·RÄx²y,ŠýŽN¬OšSŠ³€H¥i¥H¥Î€@­ÓŠršÓ
Žy­z§Ú¹ïÄx²yªºŒö·Rµ{«×¡CÄx²y,³o­ÓÅý§ÚšgÅÊ€£€wªº¹B°Ê,Åý¥LŠš¬°¯«žÜ¡C
"Äé€@ŠžÄx,ŽN¥i¥H±o€G€À,Šý§Úªº²yÁɬOµLªk­p€À"¡C¡z

¡XVCŠWš¥¿ý¡X
--
¡° Origin: Œ¯¥d€p¿v <moca.csie.chu.edu.tw> 
¡» From: NK219-91-24-119.adsl.dynamic.apol.com.tw
€pÀ¹
2005-01-14 17:46:05 UTC
Permalink
第一次看中鋒成為最高票的...
而姚明票數又比歐瘦多...
可見現在姚明已經從卡特手上接下人氣王的寶座...
姚明票數可以這麼高...
我想應該是他的飛身灌籃.花式運球.防守補位.居中策應妙傳都抄棒的吧!
真是無可挑剔阿!
你說的還真酸阿...
不過我很想知道
不灌票姚名怎麼當人氣王
Post by °OŸÐ¬Oµh­Wªº®Ú·œ
Vince Carter (N.J.) 1,294,646
Grant Hill (Orl.) 1,118,795
Jermaine O’Neal (Ind.) 971,019
Rasheed Wallace (Det.) 668,627
Richard Jefferson (N.J.) 301,220
Kevin Garnett (Min.) 1,545,544
Tim Duncan (S.A.) 1,224,697
Dirk Nowitzki (Dal.) 631,226
Carmelo Anthony (Den.) 465,544
Amare Stoudemire (Pho.) 416,933
Allen Iverson (Phi.) 1,154,074
LeBron James (Cle.) 1,151,688
Dwyane Wade (Mia.) 850,845
Steve Francis (Orl.) 756,779
Jason Kidd (N.J.) 426,118
Tracy McGrady (Hou.) 1,469,005
Kobe Bryant (LAL) 1,362,409
Steve Nash (Pho.) 770,268
Ray Allen (Sea.) 646,241
Emanuel Ginobili (S.A.) 334,936
Shaquille O'Neal (Mia.) 1,817,828
Ben Wallace (Det.) 560,484
Zydrunas Ilgauskas (Cle.) 161,847
Alonzo Mourning (N.J.) 154,349
Chris Bosh (Tor.) 125,495
Yao Ming (Hou.) 1,888,533
Brad Miller (Sac.) 283,562
Marcus Camby (Den.) 206,339
Erick Dampier (Dal.) 185,211
Vlade Divac (LAL) 129,037
原網址http://www.nba.com/news/allstar_050113.html
--
【沉淪小站】hialan.twbbs.org【作者】henrydai【來自】140.120.223.101
µÐŽ£µŽ€ß
2005-01-14 18:00:09 UTC
Permalink
»¡žÜ¥i¥H€£¥Î³o»ò»Ä

²{Šb¬O€€ŸW­ä¹sªºŠ~¥N

§A¥i¥H¬Ý¬Ýšä¥Lªº€H¿ï Š³­þ­Ó€€ŸW¬O€Î®æªº
€jŒÚªºŠn¥úŽºÀ³žÓšSŠ³ŽXŠ~
šä¥L€H©O??

Šè°ÏŽX¥GšSŠ³€@­Ó¹³ŒËªº€€ŸW
šC­Ó€H§ë€@²Œ€€ŸWªºžÜ Šè°ÏŽX¥G³£·|¿ï«À©ú
­n€£µM§Aı±oŠè°Ï¥i¥H¿ïœÖ©O??

«À©úÁöµMŠ³®zÂI Šý¬Ožòšä¥LÄvª§ªÌ€ñ°_šÓ
ÁÙ¬O³Ó¥X
³sBosh¥L¥Ž€€ŸW¶Ü?? ³£¥i¥H€J¿ï«e€­€F
Marcus Camby ³ož¹¬ÁŒþ»L€J¿ï«e€T

œÐ¥J²Ó·Q·Q

ªF°Ï€€ŸW:
Shaquille O'Neal (Mia.) 1,817,828
Ben Wallace (Det.) 560,484
Zydrunas Ilgauskas (Cle.) 161,847
Alonzo Mourning (N.J.) 154,349
Chris Bosh (Tor.) 125,495

Šè°Ï€€ŸW:
Yao Ming (Hou.) 1,888,533
Brad Miller (Sac.) 283,562
Marcus Camby (Den.) 206,339
Erick Dampier (Dal.) 185,211
Vlade Divac (LAL) 129,037
ŠÓ«À©ú²ŒŒÆ€S€ñŒÚœGŠh...
¥iš£²{Šb«À©ú€wžg±q¥d¯S€â€W±µ€U€H®ð€ýªºÄ_®y...
«À©ú²ŒŒÆ¥i¥H³o»ò°ª...
§Ú·QÀ³žÓ¬O¥Lªº­žš­ÄéÄx.ªáŠ¡¹B²y.šŸŠužÉŠì.©~€€µŠÀ³§®¶Ç³£§ÛŽÎªº§a!
¯u¬OµL¥i¬D­çªü!
Post by °OŸÐ¬Oµh­Wªº®Ú·œ
Vince Carter (N.J.) 1,294,646
Grant Hill (Orl.) 1,118,795
Jermaine O¡ŠNeal (Ind.) 971,019
Rasheed Wallace (Det.) 668,627
Richard Jefferson (N.J.) 301,220
Kevin Garnett (Min.) 1,545,544
Tim Duncan (S.A.) 1,224,697
Dirk Nowitzki (Dal.) 631,226
Carmelo Anthony (Den.) 465,544
Amare Stoudemire (Pho.) 416,933
Allen Iverson (Phi.) 1,154,074
LeBron James (Cle.) 1,151,688
Dwyane Wade (Mia.) 850,845
Steve Francis (Orl.) 756,779
Jason Kidd (N.J.) 426,118
Tracy McGrady (Hou.) 1,469,005
Kobe Bryant (LAL) 1,362,409
Steve Nash (Pho.) 770,268
Ray Allen (Sea.) 646,241
Emanuel Ginobili (S.A.) 334,936
Shaquille O'Neal (Mia.) 1,817,828
Ben Wallace (Det.) 560,484
Zydrunas Ilgauskas (Cle.) 161,847
Alonzo Mourning (N.J.) 154,349
Chris Bosh (Tor.) 125,495
Yao Ming (Hou.) 1,888,533
Brad Miller (Sac.) 283,562
Marcus Camby (Den.) 206,339
Erick Dampier (Dal.) 185,211
Vlade Divac (LAL) 129,037
­ìºô§}http://www.nba.com/news/allstar_050113.html
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 218-163-110-150.dynamic.hinet.net
¡@November¡@Rain¡@
2005-01-14 18:46:55 UTC
Permalink
¡i Šb ***@hialan.twbbs.org (€pÀ¹) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.wretch.cc (v_wqueen)¡n€§»Êš¥¡G
: §A»¡ªºÁÙ¯u»Äªü...
: €£¹L§Ú«Ü·QªŸ¹D
: €£Ä鲌«ÀŠW«ç»ò·í€H®ð€ý

¹êŠb¬OŠ]¬°
µØ€HŠû€F¥þ²y€H€f1/5±j§a
(À³žÓ¬O1/5§a)

--

You are my people ! You are my crowd ! !


This is our music . . . We love it louder ! ! !

¡° šÓ·œ:¡E€j«×€s€§ÅÊ bbs.thu.edu.tw¡E[FROM: 61-64-102-123-a]
Trivial
2005-01-14 20:17:04 UTC
Permalink
米勒對姚明

米勒也不好打啊~

姚先生加油!禁區擺個大個子總是有好處滴

不管姚明數據如何

火箭禁區擺他這隻大中鋒

對防守都有幫助吧==> ***@bbs.wretch.cc (v_wqueen) 提到:
: 不覺得B.Miller會比姚明弱!
: ※ 引述《***@bbs.kimo.com.tw (菩提絕心)》之銘言:
: > 說話可以不用這麼酸
: > 現在是中鋒凋零的年代
: > 你可以看看其他的人選 有哪個中鋒是及格的
: > 大歐的好光景應該沒有幾年
: > 其他人呢??
: > 西區幾乎沒有一個像樣的中鋒
: > 每個人投一票中鋒的話 西區幾乎都會選姚明
: > 要不然你覺得西區可以選誰呢??
: > 姚明雖然有弱點 但是跟其他競爭者比起來
: > 還是勝出
: > 連Bosh他打中鋒嗎?? 都可以入選前五了
: > Marcus Camby 這號玻璃腿入選前三
: > 請仔細想想
: > 東區中鋒:
: > Shaquille O'Neal (Mia.) 1,817,828
: > Ben Wallace (Det.) 560,484
: > Zydrunas Ilgauskas (Cle.) 161,847
: > Alonzo Mourning (N.J.) 154,349
: > Chris Bosh (Tor.) 125,495
: > 西區中鋒:
: > Yao Ming (Hou.) 1,888,533
: > Brad Miller (Sac.) 283,562
: > Marcus Camby (Den.) 206,339
: > Erick Dampier (Dal.) 185,211
: > Vlade Divac (LAL) 129,037

--
◎龍貓資訊天地(bbs.mgt.ncu.edu.tw)
◎[atos]From: 61-220-216-103.HINET-IP.hinet.net
µÐŽ£µŽ€ß
2005-01-14 20:15:03 UTC
Permalink
€£¬O¥Îı±o ¥Î§Aªº·PıšÓžÑÄÀŽN¥i¥Hªº
ÅýŒÆŸÚ»¡žÜ§a

«À €µŠ~šC³õ±o 18.4€À 8.4ÄxªO 1.74«Ê»\

ŠÌ €µŠ~ 14.4€À 9ÄxªO 1.12«Ê»\

¥[€W«Àªºš­°ª¬O7§`6 ŠÌªºš­°ª7§` (©x€èŒÆŸÚ)
Šb€ºœuªº«Â€O¥H€Î²£¥Íªº®ÄªG¬O€£€@ŒËªº

ÄxªO®t€£Šh ±o€Àžò«Ê»\ «h¬OŠ³¬Û·íªº®t¶Z

Áö»¡ŒÆŸÚ€£š¬¥H¥Nªí€@€Á
€@šÇNBA¥š¬Pªº²Ž¥úÁ`€£·|¿ù§a

³Ìªñ·ÆµŸŸ÷ ±ZŽµ°Ç €]µoªí¹ï«À©úªº¬Ýªk
«À¬O€jŒÚ€§«á³Ìšã«Â€Oªº€€ŸW

­n€£³ÁÀt§Ì¬°Šó«æµÛ­n§ä«À·fÀÉ ¥h§äŠÌ°Ç·fÀÉ€£ŽN±o€F
€£Ä±±oB.Miller·|€ñ«À©ú®z!
Post by µÐŽ£µŽ€ß
»¡žÜ¥i¥H€£¥Î³o»ò»Ä
²{Šb¬O€€ŸW­ä¹sªºŠ~¥N
§A¥i¥H¬Ý¬Ýšä¥Lªº€H¿ï Š³­þ­Ó€€ŸW¬O€Î®æªº
€jŒÚªºŠn¥úŽºÀ³žÓšSŠ³ŽXŠ~
šä¥L€H©O??
­n€£µM§Aı±oŠè°Ï¥i¥H¿ïœÖ©O??
«À©úÁöµMŠ³®zÂI Šý¬Ožòšä¥LÄvª§ªÌ€ñ°_šÓ
ÁÙ¬O³Ó¥X
³sBosh¥L¥Ž€€ŸW¶Ü?? ³£¥i¥H€J¿ï«e€­€F
Marcus Camby ³ož¹¬ÁŒþ»L€J¿ï«e€T
œÐ¥J²Ó·Q·Q
Shaquille O'Neal (Mia.) 1,817,828
Ben Wallace (Det.) 560,484
Zydrunas Ilgauskas (Cle.) 161,847
Alonzo Mourning (N.J.) 154,349
Chris Bosh (Tor.) 125,495
Yao Ming (Hou.) 1,888,533
Brad Miller (Sac.) 283,562
Marcus Camby (Den.) 206,339
Erick Dampier (Dal.) 185,211
Vlade Divac (LAL) 129,037
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 218-163-97-179.dynamic.hinet.net
KAUW
2005-01-14 23:17:24 UTC
Permalink
Post by µÐŽ£µŽ€ß
€£¬O¥Îı±o ¥Î§Aªº·PıšÓžÑÄÀŽN¥i¥Hªº
ÅýŒÆŸÚ»¡žÜ§a
«À €µŠ~šC³õ±o 18.4€À 8.4ÄxªO 1.74«Ê»\
ŠÌ €µŠ~ 14.4€À 9ÄxªO 1.12«Ê»\
¥[€W«Àªºš­°ª¬O7§`6 ŠÌªºš­°ª7§` (©x€èŒÆŸÚ)
ÄxªO®t€£Šh ±o€Àžò«Ê»\ «h¬OŠ³¬Û·íªº®t¶Z
³Ìªñ·ÆµŸŸ÷ ±ZŽµ°Ç €]µoªí¹ï«À©úªº¬Ýªk
«À¬O€jŒÚ€§«á³Ìšã«Â€Oªº€€ŸW
­n€£³ÁÀt§Ì¬°Šó«æµÛ­n§ä«À·fÀÉ ¥h§äŠÌ°Ç·fÀÉ€£ŽN±o€F
šºµ²ªG¬O€°»ò?¥Ž¥XÔ£ŠnŠšÁZšS?­n¬Odnucan garnett§ï±ŸŠW€€ŸW šºœüªºšì«À©ú?
³sšâ©u©ú¬PÁÉ€õœb³£šâ­Ó²y­û·í¿ï¥ýµo ³oŠbnbaŸú¥v€WÁöŠ³Šý€]€£¬O±`±`¬Ýšì
€@¶€€J¿ïšâ­Ó¬ÆŠÜ€T­Ó³£Š³ Šýšâ­Ó·í¥ýµošÃ€£Šh ³£¬O·íŠ~¶W±j¶€€Î€j¥«³õ²y¶€
€~·|Š³ Šp¥H«eŽò€HžëÅQ magic johnson ©Î€œ€ûªºjordan pippen ³ošâŠ~ªº€õœb
³£Š³šâ­Ó·í¿ï¥ýµo ŠýŸÔÁZ©O?·íŠ~Žò€H €œ€û³£¬O±jšì€£Šæ €J¿ïŽX­Ó€]µLžÜ¥i»¡
šº¹³²{Šb €õœb³ošâŠ~³sŠè°ÏŠÑ€K³£¯ž€£Ã­¶^¶^Œ²Œ²ªº šº¬OÔ£°­­ìŠ]? Š³šâ­Ó
ŠW¬PÁɪº¥ýµo©ú¬P ÁÙ³oºØŠšÁZ? §Ožò§Ú»¡€õœb³Ñ€Uªººñž­²y­ûŠ³ŠhÄê..
sura wesley mutobmo howard j.jackson¥hŠ~ªº cato francis mobley j.jackson
²³æªº»¡Šn€F §â«À©úŽ«Ššduncan garnett ¬ÆŠÜstoudmire§Aı±o€õœb·|€£·|°š€W
¥i¥HŠ³ª§«a¹ê€O?°ššëªºbowen parker ginobili nesterovic·|€ñt.m sura howard
wesley³o§å€H±jŠh€Ö?¬°Šó·Pı°ššëŽN¬O±jšì€£Šæ? ³oŒË»¡°÷²M³B€F§a Á`€£·|ºô€W
€SŠ³€H»¡¬O¥hŠ~ªºfrancis®`ªº €£¬O«À©úªº¿ù €µŠ~Ž«Ššt.m€õœbÁÙ¬O€£Šæ ÁÙ¬Ot.m
ªº¿ù ?­n€£­n¬Ý¬Ý¥Ç¥Ì­}«ç»ò»¡ªº?
Van Gundy ªí¥Ü¥LšÃ€£€Q€ÀŠb·N Francis ªº¥¢»~¡AŠ]¬° Francis ¬OŠb§l€Þ¹ï€â¥]§š
€ÎŽÀ¶€€Í°µ²y¡A¥L€ñžûŠb¥Gªº¬Ošä¥L²y­ûªº¥¢»~ŠžŒÆ¡AŠÓ²y­û¶¡šººØ©Ò¿×¡uµL€ß€§¹L
ªº¥¢»~€]¥¿¬O¥hŠ~€õœb¶€»PŠè°Ï€­±j³Ì€jªº®t§O¡C
Van Gundy ¥t¥~ªí¥Ü¡A¡uFrancis ±b­±€W¬O¥¢»~«ÜŠhŠž¡AŠý¬Ošº€£¬O¥Lªº°ÝÃD¡C¥¢»~
ªº³d¥ôŠbšä¥Lªº¶€€Í»·¬Æ©ó Francis ­Ó€Hš­€W¡C­Ë¬O«À©ú¥¢»~€ÓŠh€F€@ÂI¡AŠÓ¥B¥¢»~
³q±`¬OŠb¥~³ò°e²y¶Çµ¹§CŠìªº®É­Ôµo¥Íªº¡C³o­Ó³¡€À³d¥ôžÓÂk©S©ó¶Ç²yªÌ¡AŠÓ³¡€À³d¥ô
«h¬OŠb±µ²yªÌ«À©ú€è­±ªº°ÝÃD¡C¡v
Van Gundy €]Ž£šì¥L»{¬° Francis Šb¿é²y®ÉÁ`¬O±ošìžûŠhªº§åµû¡AŠÓŠbĹ²y®É«o±ošì
žû€ÖªºÆg¬ü¡F«À©ú«h¬O¬Û€Ï¡A¿é²y®Éžû€ÖŠ³€H§åµû¥L¡AĹ²y®É«o³Q§j±·€W€Ñ¡C


ºô€W€j®a³£¬OµØ€H·íµM·|¶ÉŠV€ä«ù«À©ú ŠýŽNšÆœ×šÆ ¬Ý»OÆW¹qµø¥DŒœ²yµû šCŠžŒœŠÇ¯Tªº
€ñÁÉŽNŠbšºÃ䯺œ|olowokandi¬OŠhŒoªº¿ïšqª¬€ž ¿}ªG€H¿}ªG€HŠhŠnŠYªº¯º °ªŽºª¢
ŽN«ÜÄY­« ŠýŽ«Šš«À©úªº²Â©åªí²{ Š³®É€@ªœ³QkoŠbŠa€W ŽN»¡¥LÁÙ­nŠh¿iœmŠšªø ³oºâÔ£?
«À©ú€]€JŠæ€TŠ~€F ÁÙ­n¿iœmŠh€[?»¡©ú¥ÕÂI ­n¬O«À©ú€£¬OµØ€H ºô€WŠ­ŽN€£«È®ð€F
«À©ú šS¿ù ¥LŠ³€H®ð·í²Œ¿ï²Ä€@ŠW Šý¥H¹ê€OšÓ¬Ý¥L¬O³Q°ªŠô€F ŠÜ€Ö¥Ø«e¬OŠpŠ¹
--
¡° Origin: ¥xÆW¬ì€j¹q€l¯ž <bbs.et.ntust.edu.tw> 
¡» From: 61.230.25.10
ŒÚ~~¶V¥Ž¶V®t = =
2005-01-15 12:27:26 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.et.ntust.edu.tw (KAUW)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.kimo.com.tw (µÐŽ£µŽ€ß)¡n€§»Êš¥¡G
: > €£¬O¥Îı±o ¥Î§Aªº·PıšÓžÑÄÀŽN¥i¥Hªº
: > ÅýŒÆŸÚ»¡žÜ§a
: > «À €µŠ~šC³õ±o 18.4€À 8.4ÄxªO 1.74«Ê»\
: > ŠÌ €µŠ~ 14.4€À 9ÄxªO 1.12«Ê»\
: > ¥[€W«Àªºš­°ª¬O7§`6 ŠÌªºš­°ª7§` (©x€èŒÆŸÚ)
: > Šb€ºœuªº«Â€O¥H€Î²£¥Íªº®ÄªG¬O€£€@ŒËªº
: > ÄxªO®t€£Šh ±o€Àžò«Ê»\ «h¬OŠ³¬Û·íªº®t¶Z
: > Áö»¡ŒÆŸÚ€£š¬¥H¥Nªí€@€Á
: > €@šÇNBA¥š¬Pªº²Ž¥úÁ`€£·|¿ù§a
: > ³Ìªñ·ÆµŸŸ÷ ±ZŽµ°Ç €]µoªí¹ï«À©úªº¬Ýªk
: > «À¬O€jŒÚ€§«á³Ìšã«Â€Oªº€€ŸW
: > ­n€£³ÁÀt§Ì¬°Šó«æµÛ­n§ä«À·fÀÉ ¥h§äŠÌ°Ç·fÀÉ€£ŽN±o€F
: šºµ²ªG¬O€°»ò?¥Ž¥XÔ£ŠnŠšÁZšS?­n¬Odnucan garnett§ï±ŸŠW€€ŸW šºœüªºšì«À©ú?

Duncan§ÚšS·Nš£ KG¥uŠ³€€ŸWªºš­°ªŠÓ€w ¥L€ÓœG®z€F

³oŽN¬O¥L§ï¥Ž«eŸWªº­ìŠ]

«À©ú®Ú³ošâ­ÓNBA³Ì±jªº21ž¹šÓ€ñ·íµM»¹Šâ

Šý¬OŠb€€ŸW³oÂI€W€ŽµMŠ³¥LªºÀu¶ÕŠsŠb...

--
€Ñ€u€Æ¹Ò BBS ¯ž¡mccuce.twbbs.org¡n
 CCUCHE BBS From: RYU@218-165-120-149.dynamic. 
¢x €€¥¿€Æ€u €Ñ€u€Æ¹Ò : ccuce.twbbs.org ( 140.123.126.208 ) ¢x
~ÂêÁå¬ü€ÖŠ~~
2005-01-15 06:57:53 UTC
Permalink
【 在 ***@bbs.wretch.cc (v_wqueen) 的大作中提到: 】
: 不覺得B.Miller會比姚明弱!

以人氣而言~B.Miller實在不比姚明吸引人....

再看一看其他西區中鋒候選人名單...能跟姚明比人氣的有誰??

投票本來就是比人氣...再說姚明好歹在美國也頗紅....管他誰比較強?

--

我相信自己......如同你們相信神.....

※ 來源:‧靜宜大學計算機中心bbs站 bbs.pu.edu.tw‧[FROM: 218-162-170-9.dynami]
€@¥¢š¬Šš€d¥j«ë
2005-01-15 08:40:13 UTC
Permalink
Post by µÐŽ£µŽ€ß
€£¬O¥Îı±o ¥Î§Aªº·PıšÓžÑÄÀŽN¥i¥Hªº
ÅýŒÆŸÚ»¡žÜ§a
«À €µŠ~šC³õ±o 18.4€À 8.4ÄxªO 1.74«Ê»\
ŠÌ €µŠ~ 14.4€À 9ÄxªO 1.12«Ê»\
¥[€W«Àªºš­°ª¬O7§`6 ŠÌªºš­°ª7§` (©x€èŒÆŸÚ)
ÄxªO®t€£Šh ±o€Àžò«Ê»\ «h¬OŠ³¬Û·íªº®t¶Z
millerªº©R€€²vÁÙ€ñYAO°ª
¥u¯à»¡YAOŠb¶€€Wªº¶i§ðŠžŒÆ€ñžûŠh
MILLER­n±ÆŠbWEBBER PEJA BB«á­±
¥X€âŠžŒÆ€ñžû€Ö¬OÀ³žÓªº
§Ú€@ªœŠbµ¥Š³€HŠ³¥H»¡¥y€Æ

²×©óÅý§Úµ¥šì€F

€õœbªº¶i§ð¥D¶bŠb«À©ú ²y³£·|±q«À©ú€â€Wžg¹L

ŽNºâšÓ€F€@­Ó±o€À€ý T-MAC €õœb€]«Ü©úœTªº»¡ ÁÙ¬O¥H«ÀŠW¬°¥D

°ê€ý MILLERšS¿ù ¥H€ýªºŸÔ³N MILLER€Í·|Šb°ªŠì®³²y Šý¬O ¥L€£¬O²Ä€@¥D§ð

°ê€ý€]šSŠ³²Ä€@¥D§ð BIBBY PEJA WEBBERªº¶}€õÅv®t€£Šh

Šý¬O MILLER ÁÙ­nŠA€U€@µ¥ ©Ò¥H ±o€À®t ....£~ «À©ú ÁÙ¬O...

šä¥Lªº ÄxªO žò €õÁç ®tšº€@ĬĬ ®Ú¥»ºâšS®t

€@­Ó­«ÂI €€ŸWªº¶Ç²y MILLER >>>>>>«À©ú


§A»¡«ÀŠW°ª­ÓŠbÄx€UŠn¥Î....šS¿ù°Õ Šý¬OMILLER €£µw¶Ü....

«À©úžòMILLER §ÚÁÙ¬Oı±o MILLER ³Ó¥X ÀI³Ó ¥i¥H§a
--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå  ¢¢  ¡¯ From¡G220-141-123-63.dynamic.hinet.net 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
·R¡A¬OŠ^€£¥hªº®ÈŠæ
2005-01-15 10:21:08 UTC
Permalink
Post by €@¥¢š¬Šš€d¥j«ë
millerªº©R€€²vÁÙ€ñYAO°ª
¥u¯à»¡YAOŠb¶€€Wªº¶i§ðŠžŒÆ€ñžûŠh
MILLER­n±ÆŠbWEBBER PEJA BB«á­±
¥X€âŠžŒÆ€ñžû€Ö¬OÀ³žÓªº
²×©óÅý§Úµ¥šì€F
€õœbªº¶i§ð¥D¶bŠb«À©ú ²y³£·|±q«À©ú€â€Wžg¹L
§A»¡«ÀŠW°ª­ÓŠbÄx€UŠn¥Î....šS¿ù°Õ Šý¬OMILLER €£µw¶Ü....
«À©úžòMILLER §ÚÁÙ¬Oı±o MILLER ³Ó¥X ÀI³Ó ¥i¥H§a
¬Ý€F¥L­Ì­Ç€@°}€lªº€ñÁÉ

ı±o

»¡€£©wBrand Miller+T-mac·|€ñ²{Šb±j€@ÂI- -;

«À©úÀ³žÓŠAŠhÂIµw«×©MžIŒ²§Ü¿Å«×€~¹ï...

--
ùïùçùçùñùïùùùù¢¡ùïùùùù¢¡ùÝùñù¢~ùùùù¢¡ùÝ¢¡¢~ùßùïùùùù¢¡ ®É¶¡ .¡P¡O¡E¡D¡O¡î¡O¡D
ùøùøùøùø¢¢ùñùæ¢}¢¢ùßùÝù÷¢x¢|¢}ùøùø¢~¢¡ùø¢xùøùø¢x¢¢ùßùÝù÷¡O£»¡P·|ªvÀø«ä©Àªº¯f...
ùø ùø¢~ùåùõùñ ¢x¢x ¢x¢z¢{ùøùø¢¢¢£ùø¢x¢¢¢£¢x ¢x¢x ¡î¡O¡E¡J¡D¡O£rwithout¡C
¢¢ùùùù¢£ùõùùùù¢£ ù㢣 ¢¢ùîùõù墢ùùùù¢£¢¢ùùùù¢£ ù㢣 Meet You In P_biohazard 
--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå  ¢¢  ¡¯ From¡G140.135.31.11 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
KAUW
2005-01-15 11:12:18 UTC
Permalink
Post by €@¥¢š¬Šš€d¥j«ë
²×©óÅý§Úµ¥šì€F
€õœbªº¶i§ð¥D¶bŠb«À©ú ²y³£·|±q«À©ú€â€Wžg¹L
§A»¡«ÀŠW°ª­ÓŠbÄx€UŠn¥Î....šS¿ù°Õ Šý¬OMILLER €£µw¶Ü....
«À©úžòMILLER §ÚÁÙ¬Oı±o MILLER ³Ó¥X ÀI³Ó ¥i¥H§a
¥H§Aªº°ªš£
¬°€°·|Š³¥H«À©ú¬°¥D¶bªº²y¶€
šSŠ³¥HŠÌ°Ç¬°¥D¶bªº²y¶€
œÖ»¡€õœbžÓ¥H«À©ú¬°¥D¶bªº?¬Ot.mŠn€£Šn ³Ì¶i€õœbŸÔÁZŽ£€É¬O¶€€Íœü¬y·í
­^¶¯ «À©ú§@€F€°»òšÆ?€°»ò€]šS§@ ¬Q€Ñ¹ïŒÉÀsÃzÄêªí²{ÁÙ®tÂI·d¯{suraªº§V€O
€§«e·P«_šS€W³õ t.mµoötĹ€œ³À«á¥Ç¥Ì­}³Q°Ýšì®t€F«À©ú®tŠh€Ö ­SŠÑŽN»¡
¥L€£ªŸ¹D €@­Ó²y¶€¥D¶b·|³QÁ`±Ðœm»¡Šš³oŒË?¬Ù¬Ù§a ÁÙŠ³ŽNºâ¯uªº¥H«À©ú
¬°¥D¶b šºŸÔÁZšº»ò»¹¥Nªí€°»ò? €£¬O§óÃÒ©ú¥L€£¬Ošº¶ô®Æ?
--
¡° Origin: ¥xÆW¬ì€j¹q€l¯ž <bbs.et.ntust.edu.tw> 
¡» From: 61.230.25.10
¹F¹FŠÌ
2005-01-15 11:42:32 UTC
Permalink
Post by KAUW
¥H§Aªº°ªš£
¬°€°·|Š³¥H«À©ú¬°¥D¶bªº²y¶€
šSŠ³¥HŠÌ°Ç¬°¥D¶bªº²y¶€
œÖ»¡€õœbžÓ¥H«À©ú¬°¥D¶bªº?¬Ot.mŠn€£Šn ³Ì¶i€õœbŸÔÁZŽ£€É¬O¶€€Íœü¬y·í
€§«e·P«_šS€W³õ t.mµoötĹ€œ³À«á¥Ç¥Ì­}³Q°Ýšì®t€F«À©ú®tŠh€Ö ­SŠÑŽN»¡
¬°¥D¶b šºŸÔÁZšº»ò»¹¥Nªí€°»ò? €£¬O§óÃÒ©ú¥L€£¬Ošº¶ô®Æ?
«À©ú€]šº»ò€£³ô

¥LŠbžT°Ï €]¬O·|§l€Þ¥]§šªº

ŠÓ¥BĹ€œ³Àšº³õ šä¹ê€œ³À¥Žªº€£¬O«ÜŠn
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 211-74-5-253.adsl.dynamic.seed.net.tw
€p€ý
2005-01-15 14:52:23 UTC
Permalink
==> ***@bbs.et.ntust.edu.tw (KAUW) 提到:
: 誰說火箭該以姚明為主軸的?是t.m好不好 最進火箭戰績提升是隊友輪流當
: 英雄 姚明作了什麼事?什麼也沒作 昨天對暴龍爆爛表現還差點搞砸sura的努力
: 之前感冒沒上場 t.m發飆贏公鹿後犯甘迪被問到差了姚明差多少 范老就說
: 他不知道 一個球隊主軸會被總教練說成這樣?省省吧 還有就算真的以姚明
: 為主軸 那戰績那麼遜代表什麼? 不是更證明他不是那塊料?

哇 好行喔 把要命的缺點說的一清二楚的
火箭隊該請你去當他們的總教練才是喔^^"

--
◎龍貓資訊天地(bbs.mgt.ncu.edu.tw)
◎[loya]From: 61-231-2-42.dynamic.hinet.net
julius
2005-01-15 15:04:51 UTC
Permalink
==> ***@bbs.et.ntust.edu.tw (KAUW) 提到:
: ※ 引述《***@bbs.sa.ncyu.edu.tw (--)》之銘言:
: > 那請問一下
: > 以你的高見
: > 為什會有以姚明為主軸的球隊
: > 沒有以米勒為主軸的球隊
: 誰說火箭該以姚明為主軸的?是t.m好不好 最進火箭戰績提升是隊友輪流當
: 英雄 姚明作了什麼事?什麼也沒作 昨天對暴龍爆爛表現還差點搞砸sura的努力
: 之前感冒沒上場 t.m發飆贏公鹿後犯甘迪被問到差了姚明差多少 范老就說
: 他不知道 一個球隊主軸會被總教練說成這樣?省省吧 還有就算真的以姚明
: 為主軸 那戰績那麼遜代表什麼? 不是更證明他不是那塊料?


你真是太強了
用一兩場比賽就來評斷他 還有他一場比賽沒出賽而球隊贏了他就對球隊沒什麼差
那之前湖人比賽沒COBE她們也贏了那是不是也代表他對湖人而言沒什麼差勒
比賽可以這樣看嗎

--
◎龍貓資訊天地(bbs.mgt.ncu.edu.tw)
◎[julius]From: 61-220-200-16.HINET-IP.hinet.net
KAUW
2005-01-15 23:30:25 UTC
Permalink
Post by KAUW
sura wesley mutobmo howard j.jackson¥hŠ~ªº cato francis mobley j.jackson
²³æªº»¡Šn€F §â«À©úŽ«Ššduncan garnett ¬ÆŠÜstoudmire§Aı±o€õœb·|€£·|°š€W
¥i¥HŠ³ª§«a¹ê€O?°ššëªºbowen parker ginobili nesterovic·|€ñt.m sura howard
wesley³o§å€H±jŠh€Ö?¬°Šó·Pı°ššëŽN¬O±jšì€£Šæ? ³oŒË»¡°÷²M³B€F§a Á`€£·|ºô€W
€SŠ³€H»¡¬O¥hŠ~ªºfrancis®`ªº €£¬O«À©úªº¿ù €µŠ~Ž«Ššt.m€õœbÁÙ¬O€£Šæ ÁÙ¬Ot.m
ªº¿ù ?
§A®³ªº¥þ¬OMVP¯Åªº€Hª«žòMM€ñ,³oŒË·íµM€£€œ¥­.
¬°Šó€£€œ¥­?nba¥þ©ú¬P²Œ¿ï²Ä€@¬O·í°²ªº?m&m³sœu­nšú¥Nko³sœu¬O¥s°²ªº
§Ú€£¬OŽ£šì€F ¥h¬Ý¬Ý¥Ç¥Ì­}»¡ªº§a: «À©úÁ`¬OœÇŠh©ó¶S ¥Ç¬O€õœb±Ðœm Á`€£·|
¥LÁÙ€£«ÈÆ[?ÁÙ¬Ožò«À©úŠ³€³ ?§ÚÁÙ«Ü€ÖŠbnba¬ÝšìÁ`±Ðœmšº»ò€£€O®ŒŠÛ€vªº²y¬P
§A­n®³°ššë¶€žò€µŠ~ªº€õœb€ñ³o§ó¥[ªº€£€œ¥­,°š
šë¶€ªº¥D€O°}®e€wžgºû«ù€FŽXŠ~€F?ŠÜ€ÖŠ³3Š~.±Ð
±a»â€§€Ušº»òŠhŠ~,¶€€Í€S¬OŒôžZ€w€[,³oºØÁ`ŠX
ŸÔ€OµŽ¹ï€ñŽ«±Ðœm²Ä€GŠ~,¶€€Í80%³£€£ŠPªº€õœb±j
€W€£ªŸ¹DŠh€Ö§a? ³oºØ¹Î¶€¹B°Ê³Ì­«­nªº­n¯À§A³º
µMºzµø,¥u§â©ÒŠ³°ÝÃD³£±Àšì«À©úªº€£°÷ŠšŒô€W.
§YšÏÅé¯à€wžg€U­°,§AŽ±»¡¥L­Ìªº­Ó€H¹ê€O·|€ñTD.
Š³µoŽ§šì¥|€Hªº«Â€O¶Ü?«Ü©úÅ㪺,­Ó€HŠA±j­n¬OšS
Š³š¬°÷ªº¿iŠX©MŸÔ³N³]­p,·Q­nÅÜŠš±j¶€¬O€£¥i¯àªº.
§YšÏ°š€W§â«ÀŽ«Šš§A»¡ªºšºšÇ€H,§O¶Ì€F³o€£¬ONBA
live,§Ú·Q€õœb€]µŽ€£¥i¯à¥ß§YŠ³¹Ü«a¹ê€O.
¬°Šó€£?¬°Šóonael°Šš­šìŒö€õ«á °š€W¥i¥HÅýŒö€õŠ³ª§¶¯¹ê€O?€H®a€£¥Î
¿iŠX?€§«e10ŽX³s³Ó¥Ž°²ªº?§A¯uªº»{¬°§âonealÂ\šì€õœb €õœb€£¯àª§«a?
Recent Career FG FT Rebounds Misc
Year Min Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
2002 29.1 4.9 9.8 49.8 3.7 4.5 81.1 2.4 5.8 8.2 1.7 2.1 0.4 1.8 2.8 13.5
2003 32.8 6.5 12.5 52.2 4.4 5.4 80.9 2.4 6.6 9.0 1.5 2.5 0.3 1.9 3.3 17.5
2004 31.2 6.4 12.5 51.3 5.6 7.2 77.7 2.7 5.7 8.4 0.8 3.1 0.5 1.7 3.6 18.4
¥­§¡ 31.0 5.8 11.4 51.2 4.3 5.4 80.2 2.4 6.1 8.6 1.4 2.4 0.4 1.8 3.2 16.0

³o¬O«À©ú¹L¥h€TŠ~ŠšÁZ °£€F±o€ÀŠ³¶išB¥~ šºŒË¶išB€F?ÁÙ°hšB..€W³õ®É¶¡šSŒW¥[Šh€Ö
¥¢»~¥Ç³Wšì¬Ož`ž`°ª€É..³o¬OÔ£? ÁÙ­n»¡šS€Fcato®`ªº? šºgarnett€£¬O¥iŒŠŠä€F?
³oŽXŠ~ªºŒožT°Ï³Q¥Ž°²ªº ŠÑjohnson ¿}ªG€H À°€£€W¥LªºŠ£ ¥LªºÄxªO €õÁçšì¬O³s³Ð
·s°ª €@­ÓŠn²y­ûŠ³€HÀ°³ÌŠn šSŠ³€]±o¥Ž¥XŠÛ€vªº¹ê€O šºŠ³Å¥»¡šSœÖ€£Šæªº ºâ€F
€£­nŠA°Qœ×³o­Ó°ÝÃD€F Á`€§¥L¬OµØ€HŽN¹ï¥L®e§ÔÂI§a §Ú€]ŠP·N€F «À©ú ¥[ªo§a
--
¡° Origin: ¥xÆW¬ì€j¹q€l¯ž <bbs.et.ntust.edu.tw> 
¡» From: 61.230.25.10
ajax
2005-01-16 01:17:21 UTC
Permalink
你拿的全是MVP級的人物跟MM比,這樣當然不公平.
為何不公平?nba全明星票選第一是當假的?m&m連線要取代ko連線是叫假的
我不是提到了 去看看犯甘迪說的吧: 姚明總是褒多於貶 犯是火箭教練 總不會
他還不客觀?還是跟姚明有仇 ?我還很少在nba看到總教練那麼不力挺自己的球星
你要拿馬刺隊跟今年的火箭比這更加的不公平,馬
刺隊的主力陣容已經維持了幾年了?至少有3年.教
練呢?至少六年前就是Popo了吧.在同一位教練的
帶領之下那麼多年,隊友又是熟稔已久,這種總合
戰力絕對比換教練第二年,隊友80%都不同的火箭強
上不知道多少吧? 這種團隊運動最重要的要素你竟
然漠視,只把所有問題都推到姚明的不夠成熟上.
要比成熟的話,當年火箭有三位準名人堂齊聚一隊,
即使體能已經下降,你敢說他們的個人實力會比TD.
KG.Bryant差多少嗎?但是戰績也僅止於季後賽第一
輪.去年的湖人一樣加上了兩位準名人堂,但是他們
有發揮到四人的威力嗎?很明顯的,個人再強要是沒
有足夠的磨合和戰術設計,想要變成強隊是不可能的.
即使馬上把姚換成你說的那些人,別傻了這不是NBA
live,我想火箭也絕不可能立即有奪冠實力.
為何不?為何onael隻身到熱火後 馬上可以讓熱火有爭雄實力?人家不用
磨合?之前10幾連勝打假的?你真的認為把oneal擺到火箭 火箭不能爭冠?
看熱火除了jones外配了一堆菜鳥 陣容也大換過 還不是很強 且一開季就很強
Recent Career FG FT Rebounds Misc
Year Min Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
2002 29.1 4.9 9.8 49.8 3.7 4.5 81.1 2.4 5.8 8.2 1.7 2.1 0.4 1.8 2.8 13.5
2003 32.8 6.5 12.5 52.2 4.4 5.4 80.9 2.4 6.6 9.0 1.5 2.5 0.3 1.9 3.3 17.5
2004 31.2 6.4 12.5 51.3 5.6 7.2 77.7 2.7 5.7 8.4 0.8 3.1 0.5 1.7 3.6 18.4
平均 31.0 5.8 11.4 51.2 4.3 5.4 80.2 2.4 6.1 8.6 1.4 2.4 0.4 1.8 3.2 16.0
這是姚明過去三年成績 除了得分有進步外 那樣進步了?還退步..上場時間沒增加多少
失誤犯規到是節節高升..這是啥? 還要說沒了cato害的? 那garnett不是可憐虫了?
這幾年的廢禁區被打假的 老johnson 糖果人 幫不上他的忙 他的籃板 火鍋到是連創
新高 一個好球員有人幫最好 沒有也得打出自己的實力 那有聽說沒誰不行的 算了
不要再討論這個問題了 總之他是華人就對他容忍點吧 我也同意了 姚明 加油吧
范甘迪絕對是一個在場面上把自己球員痛罵的教練。不管輸贏總是死板一張臉。
不過實際上非常維護自己的球員,可以為他們沖上場去和對方球員拼老命。

所以只能說明他對要命的要求比較高,不能說他認為要命廢。

至于數据,有沒有發現今年姚明的出手次數比去年還少。


--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:221.224.*
ooxx
2005-01-16 05:23:43 UTC
Permalink
Post by KAUW
§Ú€£¬OŽ£šì€F ¥h¬Ý¬Ý¥Ç¥Ì­}»¡ªº§a: «À©úÁ`¬OœÇŠh©ó¶S ¥Ç¬O€õœb±Ðœm Á`€£·|
¥LÁÙ€£«ÈÆ[?ÁÙ¬Ožò«À©úŠ³€³ ?§ÚÁÙ«Ü€ÖŠbnba¬ÝšìÁ`±Ðœmšº»ò€£€O®ŒŠÛ€vªº²y¬P
¬°Šó€£?¬°Šóonael°Šš­šìŒö€õ«á °š€W¥i¥HÅýŒö€õŠ³ª§¶¯¹ê€O?€H®a€£¥Î
¿iŠX?€§«e10ŽX³s³Ó¥Ž°²ªº?§A¯uªº»{¬°§âonealÂ\šì€õœb €õœb€£¯àª§«a?
Recent Career FG FT Rebounds Misc
Year Min Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
2002 29.1 4.9 9.8 49.8 3.7 4.5 81.1 2.4 5.8 8.2 1.7 2.1 0.4 1.8 2.8 13.5
2003 32.8 6.5 12.5 52.2 4.4 5.4 80.9 2.4 6.6 9.0 1.5 2.5 0.3 1.9 3.3 17.5
2004 31.2 6.4 12.5 51.3 5.6 7.2 77.7 2.7 5.7 8.4 0.8 3.1 0.5 1.7 3.6 18.4
¥­§¡ 31.0 5.8 11.4 51.2 4.3 5.4 80.2 2.4 6.1 8.6 1.4 2.4 0.4 1.8 3.2 16.0
³o¬O«À©ú¹L¥h€TŠ~ŠšÁZ °£€F±o€ÀŠ³¶išB¥~ šºŒË¶išB€F?ÁÙ°hšB..€W³õ®É¶¡šSŒW¥[Šh€Ö
¥¢»~¥Ç³Wšì¬Ož`ž`°ª€É..³o¬OÔ£? ÁÙ­n»¡šS€Fcato®`ªº? šºgarnett€£¬O¥iŒŠŠä€F?
³oŽXŠ~ªºŒožT°Ï³Q¥Ž°²ªº ŠÑjohnson ¿}ªG€H À°€£€W¥LªºŠ£ ¥LªºÄxªO €õÁçšì¬O³s³Ð
€£­nŠA°Qœ×³o­Ó°ÝÃD€F Á`€§¥L¬OµØ€HŽN¹ï¥L®e§ÔÂI§a §Ú€]ŠP·N€F «À©ú ¥[ªo§a
šä¹ê§A€£¥Î³o»òµh«ë«À©ú°Õ
nba²y­û¥«³õŠÛµM·|§â¥L²^šO±Œ
«¢..«¢..µh«ë«Àªº­n¬Ý¥Lªº²yÁÉšÓÁ«¥L...
³ßÅw«Àªº€]­n¬Ý¥Lªº²yÁÉÀ°¥L¥[ªo...
Ãø©Ç€õœb¶€ªº²yÁÉŒ·€£§¹...À³žÓŠ¬µø¯uªº€ñžûŠn...
.
.
.
.

--
 ŠW€Hªº¹ÚÁ`¬O«DŠP€p¥i¡C
 ŠW€Hªº¹Ú¬OÁ`²Î°µªºšººØ¹Ú¡C
 ¥L¿ô«á§â¹Ú§i¶Dµ¹¯µ®Ñ¡A
 ¥L­ÌŠb€@ŠP§iªŸ€º»Õ¡A
 §AÁÙšS§Ë²M«ç»òŠ^šÆ¡A
 ŸÔª§€wžg¶}¥Ž€F¡C 
--
¡° Origin: ¥æ€jžê€u»ñ°Ä«°žê°T¯ž <bbs.csie.nctu.edu.tw> 
¡» From: 218.32.98.73
ŠAš£€F...ºÆžÜ...
2005-01-16 08:02:21 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.et.ntust.edu.tw (KAUW) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.kimo.com.tw (µÐŽ£µŽ€ß)¡n€§»Êš¥¡G
: Van Gundy €]Ž£šì¥L»{¬° Francis Šb¿é²y®ÉÁ`¬O±ošìžûŠhªº§åµû¡AŠÓŠbĹ²y®É«o±ošì
: žû€ÖªºÆg¬ü¡F«À©ú«h¬O¬Û€Ï¡A¿é²y®Éžû€ÖŠ³€H§åµû¥L¡AĹ²y®É«o³Q§j±·€W€Ñ¡C
: ºô€W€j®a³£¬OµØ€H·íµM·|¶ÉŠV€ä«ù«À©ú ŠýŽNšÆœ×šÆ ¬Ý»OÆW¹qµø¥DŒœ²yµû šCŠžŒœŠÇ¯Tªº
: €ñÁÉŽNŠbšºÃ䯺œ|olowokandi¬OŠhŒoªº¿ïšqª¬€ž ¿}ªG€H¿}ªG€HŠhŠnŠYªº¯º °ªŽºª¢
: ŽN«ÜÄY­« ŠýŽ«Šš«À©úªº²Â©åªí²{ Š³®É€@ªœ³QkoŠbŠa€W ŽN»¡¥LÁÙ­nŠh¿iœmŠšªø ³oºâÔ£?
: «À©ú€]€JŠæ€TŠ~€F ÁÙ­n¿iœmŠh€[?»¡©ú¥ÕÂI ­n¬O«À©ú€£¬OµØ€H ºô€WŠ­ŽN€£«È®ð€F
: «À©ú šS¿ù ¥LŠ³€H®ð·í²Œ¿ï²Ä€@ŠW Šý¥H¹ê€OšÓ¬Ý¥L¬O³Q°ªŠô€F ŠÜ€Ö¥Ø«e¬OŠpŠ¹


šº§A­n€£­n¬Ý¬Ý¿}ªG€H¬O«çŒËªºªí²{??
­þ­Ó²y­ûšS²Â©åªºªí²{??
¥u¬OŠžŒÆªº°ÝÃD...
MJŠ³šSŠ³²Â©å¹L??³QN.Anderson¯º...
³QAI­A...
³ošÇ€£²Â©å??
KBÃöÁä®Éšè€jÄÑ¥]²Â€£²Â©å??
Yao€]²Â©åªü...³Q°š€j€Ö­AšìºL­Ë...
Šý¬O©p®³¿}ªG€H±`±`²Â©åšÓ€ñ...
«oŠ³ÂI¹LÀY€F...
Šó¿×¹ê€O°ªŠô??
€£ŠX§Aªº·N??
¥u€£¹L²{Šb®³­Ó°ª²Œ€J¿ï©ú¬P¶€...
­þšÓ¹ê€OªºµûÂ_??
Š³€H»¡Šo¬OÁp·ù²Ä€@€€ŸW??
€ñ°_€U­±ªºYao¥i€SŠnªºŠh...
€£­nŠAÁ¿TD,KGŠpªG¥ŽC...
MJŠpªG¥ŽPG€]¬OÀ~À~¥s...
Šý¬O¹ï²y¶€ªºÀ°§U¬O«çŒË??
°ššë·F¹À§äN€j­Ó...??
ŠÇ¯T·F¹Àµw­n«õ¿}ªG€H??
§ï¥ŽC€H€H·|»¡...
žò¥ÐÂS§ï¥Ž€p«eŸW€@ŒË...
¹ï²y¶€Š³¥ôŠóÀ°§U¶Ü??
ŠÛ€v·Q€@·Q§a...

--
¡° šÓ·œ:¡E€j«×€s€§ÅÊ bbs.thu.edu.tw¡E[FROM: 218-166-62-125.]
ŠAš£€F...ºÆžÜ...
2005-01-16 08:05:07 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.wretch.cc (<(¡Ã¡Ÿ¡Ã)>ªü³Ç) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.sa.ncyu.edu.tw (--)¡n€§»Êš¥¡G
: ¿ú


¯u¬O°ªš£ªü...
Miller·í¥D¶bšS¿ú...
Yao·í¥D¶bŠ³¿ú...
¯u¬O°ªš£ªü...

--
¡° šÓ·œ:¡E€j«×€s€§ÅÊ bbs.thu.edu.tw¡E[FROM: 218-166-62-125.]
ŠAš£€F...ºÆžÜ...
2005-01-16 08:13:45 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.et.ntust.edu.tw (KAUW) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.wretch.cc (¬L¶º)¡n€§»Êš¥¡G
: ¬°Šó€£€œ¥­?nba¥þ©ú¬P²Œ¿ï²Ä€@¬O·í°²ªº?m&m³sœu­nšú¥Nko³sœu¬O¥s°²ªº
: §Ú€£¬OŽ£šì€F ¥h¬Ý¬Ý¥Ç¥Ì­}»¡ªº§a: «À©úÁ`¬OœÇŠh©ó¶S ¥Ç¬O€õœb±Ðœm Á`€£·|
: ¥LÁÙ€£«ÈÆ[?ÁÙ¬Ožò«À©úŠ³€³ ?§ÚÁÙ«Ü€ÖŠbnba¬ÝšìÁ`±Ðœmšº»ò€£€O®ŒŠÛ€vªº²y¬P
: ¬°Šó€£?¬°Šóonael°Šš­šìŒö€õ«á °š€W¥i¥HÅýŒö€õŠ³ª§¶¯¹ê€O?€H®a€£¥Î
: ¿iŠX?€§«e10ŽX³s³Ó¥Ž°²ªº?§A¯uªº»{¬°§âonealÂ\šì€õœb €õœb€£¯àª§«a?
: ¬ÝŒö€õ°£€Fjones¥~°t€F€@°ïµæ³Ÿ °}®e€]€jŽ«¹L ÁÙ€£¬O«Ü±j ¥B€@¶}©uŽN«Ü±j


¥þŠW¬P=¹ê€OªºÅçÃÒ??
MM³sœuœÖšúªº??
Yao??
²y°g¹ïYao€ñžûŒe«Ý¬OœÖ³£¬Ýªº¥XšÓ...
ŠýšSŠ³Â÷ÃКì§A»¡ªº³oŒË...(°£«D§A¬Ý€j³°ÂàŒ·)
Yao³Q§Aœ|Šš³oŒË³o®É­Ô€S¥i¥Hžò€jŒÚ¬Û€ñÅo??
±z¯u°ªš£...
€@°ïµæ³Ÿ¬O¥]¬A€F¯«»òªº€Hª«??
€T€À²y©R€€³ÌŠhªºD.Jones...
Ãzµo€O§Þ³N³»¯ÅªºWade...
ÁÙŠ³šì©³­n»¡ŽXŠž...
žò€jŒÚ€@¶€²y©¹€º¶ëŽN¥i¥H€F...
»Ý­nÔ£°­¿iŠXªü...
¥ý§âYaoœ|šì¯äÀYšS¹ê€O...
­n€ñžûªº®É­Ô€S®³šÓžò³»¯Å©ú¬P€ñ...
©p«ç»ò€£»¡»¡€@šÇ€T¥|Š~¯Å¥Í??
§ÚªŸ¹D§A€S­nŽ£€j¹«...
ÁÙŠ³šSŠ³§O€Hªü??

: > Recent Career FG FT Rebounds Misc
: Year Min Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
: 2002 29.1 4.9 9.8 49.8 3.7 4.5 81.1 2.4 5.8 8.2 1.7 2.1 0.4 1.8 2.8 13.5
: 2003 32.8 6.5 12.5 52.2 4.4 5.4 80.9 2.4 6.6 9.0 1.5 2.5 0.3 1.9 3.3 17.5
: 2004 31.2 6.4 12.5 51.3 5.6 7.2 77.7 2.7 5.7 8.4 0.8 3.1 0.5 1.7 3.6 18.4
: ¥­§¡ 31.0 5.8 11.4 51.2 4.3 5.4 80.2 2.4 6.1 8.6 1.4 2.4 0.4 1.8 3.2 16.0
: ³o¬O«À©ú¹L¥h€TŠ~ŠšÁZ °£€F±o€ÀŠ³¶išB¥~ šºŒË¶išB€F?ÁÙ°hšB..€W³õ®É¶¡šSŒW¥[Šh€Ö
: ¥¢»~¥Ç³Wšì¬Ož`ž`°ª€É..³o¬OÔ£? ÁÙ­n»¡šS€Fcato®`ªº? šºgarnett€£¬O¥iŒŠŠä€F?
: ³oŽXŠ~ªºŒožT°Ï³Q¥Ž°²ªº ŠÑjohnson ¿}ªG€H À°€£€W¥LªºŠ£ ¥LªºÄxªO €õÁçšì¬O³s³Ð
: ·s°ª €@­ÓŠn²y­ûŠ³€HÀ°³ÌŠn šSŠ³€]±o¥Ž¥XŠÛ€vªº¹ê€O šºŠ³Å¥»¡šSœÖ€£Šæªº ºâ€F
: €£­nŠA°Qœ×³o­Ó°ÝÃD€F Á`€§¥L¬OµØ€HŽN¹ï¥L®e§ÔÂI§a §Ú€]ŠP·N€F «À©ú ¥[ªo§a


¬Oªü¬Oªü...
€SšÓžòKG€ñªü...
Yao€£¬O³Q§Aœ|¯äÀYªü??
«ç»ò€S¯àžòKG€ñ€Fªü??

³Ì«á€@¥y­Y¬O¯u€ßžÜ...
ŒL¯¥€åŽN€£·|³o»òŠh€F...
¥[ªo§a...

--
¡° šÓ·œ:¡E€j«×€s€§ÅÊ bbs.thu.edu.tw¡E[FROM: 218-166-62-125.]
£««Â
2005-01-20 03:53:11 UTC
Permalink
: ¹ïªü ŠÓ¥BMILLERªºEfficiency±ÆÁp·ù13
: «À©ú³s«e30³£šSŠ³ šâ€Hªº§U§ðŒÆ®tªº§óŠh
ŸšºÞ°h€Æ«ÜŠh...
³õ€W®Ä²vÁÙ¬O€ñ«À©úŠn«ÜŠh..!
€£ªŸ¹D€j®a¬O§_Š³·Qšì€@­Ó°ÝÃD,YAO ºâ¬O€õœb¶€ªºKey man€§£ž,
€]¬OŠU¶€šŸŠuªº­«€ß.Miller«e­±ÁÙŠ³Webber,Stojakvic,Bibbyµ¥.
¥L¥X€âªºªÅÀÉ€ñYaošÓ±o€j,¥u­n§âŽ€Šn©R€€²vŽN¥i¥H.
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 220-134-136-210.hinet-ip.hinet.net
£««Â
2005-01-20 04:20:08 UTC
Permalink
Post by KAUW
Recent Career FG FT Rebounds Misc
Year Min Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO Stl Blk PF PPG
2002 29.1 4.9 9.8 49.8 3.7 4.5 81.1 2.4 5.8 8.2 1.7 2.1 0.4 1.8 2.8 13.5
2003 32.8 6.5 12.5 52.2 4.4 5.4 80.9 2.4 6.6 9.0 1.5 2.5 0.3 1.9 3.3 17.5
2004 31.2 6.4 12.5 51.3 5.6 7.2 77.7 2.7 5.7 8.4 0.8 3.1 0.5 1.7 3.6 18.4
¥­§¡ 31.0 5.8 11.4 51.2 4.3 5.4 80.2 2.4 6.1 8.6 1.4 2.4 0.4 1.8 3.2 16.0
³o¬O«À©ú¹L¥h€TŠ~ŠšÁZ °£€F±o€ÀŠ³¶išB¥~ šºŒË¶išB€F?ÁÙ°hšB..€W³õ®É¶¡šSŒW¥[Šh€Ö
¥¢»~¥Ç³Wšì¬Ož`ž`°ª€É..³o¬OÔ£? ÁÙ­n»¡šS€Fcato®`ªº? šºgarnett€£¬O¥iŒŠŠä€F?
³oŽXŠ~ªºŒožT°Ï³Q¥Ž°²ªº ŠÑjohnson ¿}ªG€H À°€£€W¥LªºŠ£ ¥LªºÄxªO €õÁçšì¬O³s³Ð
€£­nŠA°Qœ×³o­Ó°ÝÃD€F Á`€§¥L¬OµØ€HŽN¹ï¥L®e§ÔÂI§a §Ú€]ŠP·N€F «À©ú ¥[ªo§a
Year
MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
02-03 31.3 .472 .200 .661 3.00 5.70 8.80 1.0 .76 1.06 2.30 3.30 13.5
03-04 36.8 .475 .200 .713 2.90 6.20 9.00 1.4 1.16 1.62 3.22 3.40 20.6
04-05 36.3 .563 .000 .715 2.50 6.20 8.70 1.5 1.05 1.62 2.56 3.40 25.7
Career 34.2 .499 .150 .694 2.90 6.00 8.80 1.2 .95 1.36 2.65 3.40 18.4
Playoff33.8 523 1.000 .571 2.70 5.20 7.80 1.2 1.67 1.50 3.17 4.70 14.2
¥H€W¬°Amare.stodmare¹L¥h€TŠ~ªºŠšÁZ,°£€F±o€Àžò©R€€²v¥H¥~­þŒË¶išB€F?
³»ŠhÁÙ€£¥u¬Oºû«ù¥­œL.ªp¥B«e­±«ÜŠh€HŽ£¹L€F,€Ó¶§Š³NashžòšSNash®t«ÜŠh.
¥ú¬ÝNash³Ìªñ¥|³õšS€W³õªº€ñÁÉ€€,AmarešC³õªº©R€€²v³£€TŠšŠhŠÓ€w,±o€À¥­§¡
€]¥uŠ³1x€À,¥¢»~¥Ç³W€W€É,«ÜÃø»¡ªA€H€µŠ~AmareªºŠnªí²{€£¬OŠ]¬°NashŠÓ³yŠšªº.

€õœb€@ªœ¥HšÓšÃšSŠ³§äšì¹³Nash³oºØµ¥¯ÅªºªÅœÃšÓ·f°t,ŠÓ€Ï­Ë³£¬OFrancis,Mc³oºØ
ÄÝ©ó§Öž`«µ±o€ÀÃzµo€O«Ü±jªº²y­ûšÓ¥Ž.Yao «Ü©úÅ〣ŸAŠX¥Ž³oºØ§Öž`«µªº€ñÁÉ,
ªí²{ŠÛµM³QÀ£€U¥h.À³žÓ»¡€Ó°ªªº€HªGµM€ÏÀ³ÁÙ¬OºC€FÂI,§A­n€@­Ó7"6ŠTªº€€ŸW
Ÿã³õ³£žòµÛ³t«×§Öªº«áœÃ¥Ž¶]ÅF«¬ªº€ñÁÉ,¹ï¥LŠÓš¥­tŸá¬Û·íªº€j.

--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 220-134-136-210.hinet-ip.hinet.net

Loading...